×

ราชบัณฑิตฯ บัญญัติศัพท์ใหม่ ‘New Normal’ ใช้ นิวนอร์มัล-ความปกติใหม่-ฐานวิถีชีวิตใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ (13 พฤษภาคม) ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์คำว่า ‘New Normal’ พร้อมให้รายละเอียดระบุว่า ‘การพิจารณาศัพท์บัญญัติและนิยามของคำว่า New Normal และ New Norm’

 

“ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย รวมทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช้งาน นอกจากนี้มีหน้าที่เผยแพร่ศัพท์ที่บัญญัติไปสู่สาธารณชนอีกด้วย”

 

คำว่า New Normal ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

 

คำว่า New Normal เป็นวลีและเป็นสำนวน ซึ่ง Oxford Dictionary ได้ให้คำนิยามว่า ‘A previously unfamiliar or atypical situation that has become standard,usual, or expected.’

 

“หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน

 

“กรรมการได้ให้ความเห็นว่าคำจำกัดความของคำว่า New Normal เป็นพลวัตและคำนี้มีที่ใช้ในหลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่านั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคำกลางๆ ที่จะใช้ได้ในทุกบริบท จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจะเขียนคำนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ‘นิวนอร์มัล’ จะสื่อความหมายได้ดีกว่า”

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้แล้วว่า ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย 

 

อีกคำหนึ่งคือ New Norm คณะกรรมการให้ใช้คำว่า ‘บรรทัดฐานใหม่’

 

สรุป New Normal = นิวนอร์มัล, ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่

New Norm = บรรทัดฐานใหม่

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising