×

ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ต่างชาติบางส่วนเริ่มถอด แต่คนไทยยังสวมเกือบทั้งหมด

29.06.2022
  • LOADING...
ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย

วันนี้ (29 มิถุนายน) ช่างภาพ THE STANDARD ลงพื้นที่สำรวจบริเวณใกล้แยกราชประสงค์และลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีความคึกคักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยขณะเดินในที่โล่งแจ้งแล้ว แต่คนไทยยังคงสวมหน้ากากอนามัยอยู่เกือบทั้งหมด

 

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ใจความสำคัญคือ การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

 

โดยระบุในข้อกำหนดตอนหนึ่งว่า ‘การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ’

 

แต่ยังมีข้อแนะนําให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising