×

แม่ของแผ่นดิน

โดย
11.08.2017
  • LOADING...

วันแม่ 12 สิงหาคม

 

ในทุกๆ ปี เป็นวันที่เราย้อนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยรับรู้ในจิตใจดวงเดียวกันว่า เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชินีผู้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ในฐานะ ‘แม่ของแผ่นดิน’

 

 

ใจความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 11 สิงหาคม 2535 เป็นการบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของพระองค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

 

“ข้าพเจ้าเองได้รับความเมตตาสนับสนุนจากคนไทยทุกชนชั้นวรรณะทุกการงานมาช้านาน ตั้งแต่เป็นพระราชินีตั้งแต่อายุ 17 จนอายุ 50 ไปที่ไหนแม้แต่อายุ 17-18 ประชาชนก็ยังเรียกว่า ‘คุณแม่’ ทีแรกก็ตกใจ เอ๊ะ คนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเรา ทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนหนึ่งว่าแม่นี่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

 

 

ภาพทั้งหมดจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.finearts.go.th

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising