×

20 ธันวาคม 2510 -ในหลวง ร.9 เสด็จฯ เปิด ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคอีสาน

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2023
  • LOADING...

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจังกระทำกันในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศเมื่อปี 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507

 

ต่อมาในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย 

 

และในวันที่ 20 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย

 

อ้างอิง: https://th.kku.ac.th/about/history/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising