×

5 ธันวาคม – วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

โดย THE STANDARD TEAM
05.12.2023
  • LOADING...

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี 


ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า

 

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

 

  1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. เป็นวันชาติ
  3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising