×

ค้นพบกบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด ‘กบอกหนามน่าน’ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2021
  • LOADING...
กบอกหนามน่าน

วันนี้ (19 ตุลาคม) ชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ร่วมศึกษาวิจัยความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของไทย หรือ ‘Species diversity assessment of amphibians on north-west Thailand’ โดย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ผู้ร่วมวิจัยโครงการ ฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว อุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ค้นพบกบชนิดใหม่ที่มีการรายงานการกระจายพันธุ์เข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทยอีก 1 ชนิด ได้แก่ กบอกหนามน่าน (Quasipaa veucospinosa) เป็นกบขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายคางคก และมีรูปร่างที่คล้ายกับเพื่อนร่วมสกุลที่พบในแถบภาคตะวันออกคือ กบอกหนามจันทบูร (Quasipaa fasciculispina) แต่มีหลายอย่างที่แตกต่างกันชัดเจน และได้เผยแพร่ลงในวารสาร Biodiversity Data Journey เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกบ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่บ่งบอกถึงความอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงยังทำให้ได้มีการศึกษาพันธุกรรมสัตว์ใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งการค้นพบเหล่านี้มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยและงานวิจัยของไทย ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ต่อไป

 

กบอกหนามน่าน กบอกหนามน่าน

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising