×

PTTEP สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย

07.12.2023
  • LOADING...
น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มอีก 3 แหล่งใน มาเลเซีย

ปตท.สผ. (PTTEP)  ประสบความสำเร็จในการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 แหล่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ. ค้นพบในมาเลเซีย โดยหลังจากนี้บริษัทมีแผนเร่งรัดพัฒนาแหล่งทั้งหมดร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว 

 

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำกัด และบริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีก 3 แหล่ง บริเวณนอกชายฝั่งซาราวัก ประเทศมาเลเซีย จากหลุมสำรวจเชนด้า-1 (Chenda-1) ในแปลงสำรวจ เอสเค 405บี และหลุมสำรวจบังสะวัน-1 (Bangsawan-1) หลุมสำรวจบาบาด้อน-1 (Babadon-1) ในแปลงสำรวจเอสเค 438 ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยสำรวจพบน้ำมันและก๊าซฯ มาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะหลุมบาบาด้อน-1 สำรวจพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง มีความหนาสุทธิกว่า 200 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากอีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ. ค้นพบในมาเลเซีย รองจากแหล่งลัง เลอบาห์อีกด้วย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล ซีรุง-2 (Sirung-2) แปลงสำรวจ เอสเค 405บี เพื่อยืนยันขนาดของแหล่งปิโตรเลียม จากที่ได้สำรวจพบน้ำมันและก๊าซฯ จากหลุมสำรวจซีรุง-1 (Sirung-1) ในปี 2564 โดยจะเตรียมทำการศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้น เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

 

รุกสำรวจและผลิตพื้นที่มาเลเซียอีกกว่า 10 โครงการ

 

“มาเลเซียเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนที่สำคัญของ ปตท.สผ. โดยได้ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในบริเวณนอกชายฝั่งมาเลเซียหลายแหล่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาแหล่งที่ค้นพบดังกล่าวในรูปแบบการพัฒนาแบบกลุ่ม (Cluster) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะสามารถนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์อีกด้วย” มนตรีกล่าว 

 

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ พัฒนา และผลิตในประเทศมาเลเซียกว่า 10 โครงการ ได้แก่ แปลงสำรวจ เอสเค 405บี, เอสเค 438, เอสเค 314เอ, เอสเค 417, พีเอ็ม 407, เอสบี 412, เอสเค 325 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ ส่วนแหล่งลัง เลอบาห์ และปาปริก้า ในเอสเค 410บี อยู่ในระยะพัฒนา สำหรับแปลงเอสเค 309, แปลงเอสเค 311 รวมทั้งแปลงเคและแปลงเอช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียอยู่ในระยะผลิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising