×

สมเด็จเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ เป็นองค์ประธานประชุมสามัญประจำปี 2563 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โดย THE STANDARD TEAM
16.10.2021
  • LOADING...
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

วานนี้ (15 ตุลาคม) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม

 

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและรับรองแบบรายงานการดำเนินกิจการมูลนิธิฯ ปี 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ เดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 แผนการดำเนินงานมูลนิธิฯ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 และการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564

 

ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยสรุปดังนี้

 

  • การเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติ มูลนิธิฯ ดำเนินการติดตั้งเสาโทรมาตรในเครือข่ายเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ) และสถานีโทรมาตรที่ป่าต้นน้ำ 
  • การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และมอบถุงยังชีพพระราชทาน และในบริเวณที่น้ำท่วมล้อมรอบที่ประชาชนไม่สามารถออกมาได้ มูลนิธิฯ ได้นำ ‘เรือพึ่งพา’ ซึ่งบรรจุเตาแก๊สพร้อมกระทะและตะหลิว ไข่ไก่ ข้าว อาหารสด และอุปกรณ์ปรุงรสที่จำเป็น มอบให้ครัวเรือนละ 1 ชุด เพื่อที่จะได้ทำอาหารและรับประทานกันในครอบครัว
  • การฟื้นฟูชุมชน หลังจากเกิดภัยพิบัติ อาทิ ที่อยู่อาศัย เมล็ดพันธุ์พืช การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนโครงการธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน

 

ด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมา ดังนี้

  • มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด
  • โครงการ ‘ถุงพึ่งพาน้ำใจ’ เพื่อผู้ป่วย Home Isolation ภายใน นอกจากยา  เวชภัณฑ์ที่จำเป็น มูลนิธิฯ ยังได้บรรจุอาหารแห้งที่เพียงพอต่อการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
  • โครงการ ‘เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน’ จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยการคัดสรรจากร้านค้าเล็กๆ ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิฯ และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานที่ได้รับผลกระทบที่อาศัยในเขต

 

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้จัดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565’ ในเดือนธันวาคม โดยการจัดงานให้มุ่งที่วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเป็นหลัก เพื่อให้ก้าวต่ออย่างมั่นคงจากสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมา เช่น การร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในการจัดหางาน การร่วมกับมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ ทักษะใหม่เพื่อที่จะทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมได้ ตลอดจนเสริมและพัฒนาทักษะจากงานเดิม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน (Reskilling Upskilling) เป็นต้น โดยงานจะจัดในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising