×

นายกฯ เดินสายอีสานเหนือวันที่ 2 พร้อมพัฒนาสกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

โดย THE STANDARD TEAM
19.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ภารกิจวันที่สองในการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดสกลนครของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางกราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร ก่อนรับชมการแสดงจากชนเผ่าคนรักพระธาตุ 6 ชนเผ่า จำนวน 371 คน ได้แก่ ไทญ้อ ภูไท ไทโย้ย ไทกะโส้ ไทกะเลิง และไทลาว 

 

โดยพระครูกิตติธรรมนิวิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ได้ฝากให้นายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมสูง ส่วนฤดูแล้งน้ำก็จะแล้งมาก จึงอยากให้หน่วยงานราชการดูแลเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องของน้ำท่วม น้ำแล้ง หน่วยงานราชการกำลังเร่งพยายาม เพราะหากทำได้ก็จะทำให้พืชผลของเกษตรกรมีผลผลิตดี มีรายได้สูง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปัญหายาเสพติดก็จะน้อยลง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

 

นอกจากนี้พระครูกิตติธรรมนิวิฐยังชื่นชมการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี พร้อมอวยพรให้นายกรัฐมนตรีอยู่ครบ 4 ปี เพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้น เจริญยิ่งขึ้นไป และขอให้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผมไม่ได้เก่งคนเดียว ไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียว พรรคร่วมรัฐบาลก็ช่วยกัน

 

กำชับเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอ 

 

จากนั้นเศรษฐาและคณะเดินทางไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม เพื่อหารือประเด็นปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหาร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร โดยรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำหนองหารจาก ชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมกำชับให้ดูปริมาณน้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่หนองหาร 

 

ขณะเดียวกันระหว่างลงพื้นที่จุดดังกล่าว มีประชาชนมายื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรี โดยขอให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และขอใช้พื้นที่สร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่มั่นด้วย

 

พัฒนาสกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

 

นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดถ้ำผาแด่น เพื่อพูดคุยประเด็นการพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ราชการให้กับทางวัด 

 

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สถานที่นี้บรรยากาศดี มองลงไปข้างล่างเห็นวิวเมืองสกลนครที่สวยงาม เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ทำให้ผู้คนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเดินทางขึ้นมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้จังหวัดสกลนคร กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักและยกระดับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 

เศรษฐากล่าวอีกว่า พื้นที่บริเวณนี้เป็นเทือกเขาภูพาน สมัยก่อนมีสงครามสู้รบกับคอมมิวนิสต์มาโดยตลอด ผ่านมา 30 ปี สันติภาพทำให้ประชาชนทำมาหากินได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอันตราย จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรักษาเพื่อความสมัครสมานสามัคคี อยากให้พุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้มีความรักความสามัคคี นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน

 

กำชับพัฒนาพันธุ์โคขุน ชี้ตลาดโลกต้องการ

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งรถรางเพื่อชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ก่อนร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดสกลนครกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และมอบนโยบายช่วงหนึ่งว่า สกลนครเป็นจังหวัดที่มีโอกาสและเสรีภาพในหลายๆ เรื่อง ซึ่งภาพรวมเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำกิน รัฐบาลจะพยายามบริหารให้มีประสิทธิภาพ และขอให้กรมชลประทานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ครอบคลุมและใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี รวมถึงอาจให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาช่วยดูเพื่อให้ใช้พื้นที่หนองหารได้เต็มศักยภาพ และอาจจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเข้าไปด้วย 

 

ส่วนเรื่องการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการสร้างโครงข่ายด้านคมนาคม โดยให้กระทรวงคมนาคมไปเร่งรัดโครงการทางหลวงหมายเลข 222 ซึ่งถ้าสามารถทำได้จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรได้

 

ส่วนเรื่องการพัฒนาพันธุ์โคขุน ตลาดโลกมีความต้องการโคมาก โดยเฉพาะจีน ซึ่งต้องไปดูเรื่องการชำแหละจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นด้วย รวมถึงเรื่องไก่ดำของโครงการภูพานของสกลนครที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถต่อยอดอีกมากมาย พร้อมแนะนำให้ขยายไปยังทวีปแอฟริกา ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้นเรื่องการบริโภคโคจึงน่าสนใจ ดังนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าฮาลาลด้วย 

 

ไลฟ์ช่วยขายเสื้อย้อมคราม-เตรียมโปรโมตยุโรป 

 

ช่วงหนึ่งเศรษฐาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม ‘วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ที่กลุ่มผลิตสินค้าผ้าย้อมครามได้ร่วมไลฟ์ขายของกับแม่ค้า เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อผ้าย้อมคราม พร้อมกับโชว์เสื้อที่นายกรัฐมนตรีใส่มาตรวจราชการในวันนี้ ซึ่งเป็นเสื้อย้อมคราม โดยถือเป็นของดีของจังหวัดสกลนคร จึงอยากให้ทุกคนเข้ามาอุดหนุน ทั้งนี้ ในการเดินทางไปทวีปยุโรปในช่วงเดือนมีนาคม ก็จะนำผ้าไทยไปโปรโมตให้ชาวต่างชาติรับรู้ด้วย

 

ร่วมเทปูนสร้างโรงพยาบาลหลวงปู่มั่น 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลืมบองการุณย์เวช ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทันทีที่เดินทางมาถึง ได้กราบนมัสการพระเทพญาณวิศิษฏ์ และพูดคุยถึงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งพระเทพญาณวิศิษฏ์ได้มอบแผนงานการก่อสร้างโรงพยาบาล และแผนโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดให้กับนายกรัฐมนตรี 

 

จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวที่จะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูแลผู้ป่วย บำบัด ฟื้นฟู และดูแลแบบประคับประคองในภูมิภาค ยกระดับโรงพยาบาลเป็นระดับ M2 ขนาด 120 เตียง โดยจะมีเครือข่ายสถานบริการสุขภาพจำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็น 4 เฟส ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม 35 ล้านบาท 

 

เฟสที่ 1: ก่อสร้างอาคารพนังกั้นน้ำ ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี และขอใช้งบประมาณปี 2568 จำนวน 10 ล้านบาท

เฟสที่ 2: ปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ระยะเวลา 1 ปี ขอใช้งบประมาณปี 2569 จำนวน 8 ล้านบาท 

เฟสที่ 3: ก่อสร้างศาลาที่พักริมน้ำ จำนวน 10 หลัง ระยะเวลา 1 ปี ขอใช้งบประมาณปี 2570 จำนวน 10 ล้านบาท 

เฟสที่ 4: ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองบ่อแก้ว ที่จะมีสวนหย่อมและเครื่องออกกำลังกาย ระยะเวลา 1 ปี ขอใช้งบประมาณปี 2571 จำนวน 7 ล้านบาท

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเทปูนสร้างเสาอาคารโรงพยาบาล ก่อนเดินพบปะทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนได้ตะโกนสอบถามถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วย

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising