×

เลือกตั้ง 2566 : ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ‘ในเขตเลือกตั้ง’

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2023
 • LOADING...
เลือกตั้งล่วงหน้า

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สะดวกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ‘ในเขตเลือกตั้ง’ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้

 

เลือกตั้งล่วงหน้า

 

การลงทะเบียน

 • ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
 • ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
 • ยื่นคำขอที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
 • ยื่นคำขอด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

 

การยื่นคำขอลงทะเบียน

 • เขียนรายละเอียดลงแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นคำขอลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง (หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน)
  2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคำขอ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คำสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคำร้องขอใช้สิทธิฯ

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 และใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising