×

เลือกตั้ง 2566 : รู้จักและเข้าใจ ‘ส.ส. แบ่งเขต’ และ ‘ส.ส. บัญชีรายชื่อ’

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
 • LOADING...
ความต่าง ส.ส. แบ่งเขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ

ทำความรู้จักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 2 แบบ พร้อมทำความเข้าใจสูตรคำนวณในการสรรหาก่อนวันเลือกตั้งจริง 14 พฤษภาคม 2566

 

ติดตามผลการเลือกตั้ง 2566 แบบเรียลไทม์หลังปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://election2566.thestandard.co/

 

 

ส.ส. ทั้งหมดมีจำนวน 500 คน

 • แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน
 • แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

 

ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มาจาก เขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่แบ่งเป็น 400 เขต ผู้ได้รับเลือกต้อง

 • ได้รับคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้น
 • ได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด

 

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มาจาก พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 บัญชี

 • พรรคการเมืองส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • รายชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • กกต. คำนวณจำนวน ส.ส. ตามสัดส่วนคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ

 

วิธีคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

 • ข้อ (1) รวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ
 • ข้อ (2) คะแนนรวมจากข้อ (1) นำมาหารด้วย 100 = คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน
 • ข้อ (3) คะแนนรวมแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ นำมาหารด้วย คะแนนเฉลี่ยข้อ (2) = ผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนเต็มคือจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ
 • ข้อ (4) กรณีที่จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจำนวนไม่ครบ 100 คน ให้ดำเนินการดังนี้

 

พรรคการเมืองที่มีเศษ (ไม่มีจำนวนเต็ม) หลังจากการคำนวณตาม ข้อ (3) พรรคการเมืองใดมีเศษจำนวนมากที่สุดจะได้รับจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 1 คน เรียงตามลำดับจนกว่าจะมีจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคการเมือง ครบจำนวน 100 คน 

 

 • ข้อ (5) หากดำเนินการตามข้อ (4) มีพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากัน ซึ่งจะทำให้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเกินจำนวน 100 คน ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากันจับสลากตามวันและเวลาที่ กกต. กำหนด เพื่อให้ได้ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อครบจำนวน

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising