×

ประยุทธ์ หารือ หวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ในโอกาสเยือนไทย ย้ำความสัมพันธ์สองชาติ ชวนลงทุนโครงการ EEC

โดย THE STANDARD TEAM
05.07.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์

วันนี้ (5 กรกฎาคม) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล หวังอี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ 

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวต้อนรับมนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ขอขอบคุณความร่วมมือที่ได้รับจากหลายๆ ประเทศ รวมทั้งจีน ทั้งนี้ ห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยทางตอนใต้ของจีน เชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วดังเช่นที่ผ่านมา ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรียินดีกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยินดีกับการครบรอบหนึ่งทศวรรษของความเป็น ‘หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน’

 

ในปีนี้รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาหุ้นส่วนสู่ทศวรรษหน้า และทราบว่าในการหารือระหว่างท่านกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จีนและไทยเห็นพ้องกับหลักการต่อแนวคิดที่จะตั้งเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อปูทางสู่ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2568 (ค.ศ. 2025) 

 

ด้าน หวังอี้ กล่าวว่า เป็นเกียรติที่ได้เดินทางเยือนไทย มิตรประเทศที่สำคัญในภูมิภาค ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศที่รักษาเสถียรภาพทางสังคม พร้อมส่งเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดูแลจัดการความท้าทายเรื่องโควิดได้อย่างดี ซึ่งเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะพัฒนาประเทศไทยได้ดีขึ้นต่อไป 

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่พัฒนาไปได้ด้วยดีไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจต่อกัน ในปีนี้ครบ 10 ปี ‘หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน’ จะต้องวางแผนร่วมกันถึงความร่วมมือในอนาคต ร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันภายหลังสถานการณ์โควิด ดังนี้ 

 

การค้า พล.อ. ประยุทธ์ยินดีกับมูลค่าการค้าระหว่างกัน ปีนี้ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน การค้าขยายตัวกว่าร้อยละ 20 เป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ขอบคุณจีนที่ตอบสนองต่อข้อเสนอของไทยในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 จากไทยไปจีน และได้เสนอให้จีนพิจารณาเร่งรัดการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าผลไม้ในด้านอื่นๆ ของฝั่งจีน 

 

การลงทุน ได้เชิญชวนให้จีนพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทย ด้วยศักยภาพจากจุดยุทธศาสตร์ของไทย การเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่บริษัทของจีนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการเกษตร

 

การส่งเสริมความเชื่อมโยง ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว กับระบบรางของไทย เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนความเป็นพลวัตด้านความสัมพันธ์ ขนสินค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ได้ยืนยันว่า ไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการรถไฟไทย-จีนอย่างเต็มที่ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะไปติดตามปัญหาที่ติดขัดเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในภูมิภาค โดยจีนเสนอให้จัดการประชุมสามฝ่ายเพื่อให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว 

 

การเดินทางระหว่างกัน พล.อ. ประยุทธ์ขอขอบคุณจีนที่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ของไทยกลับไปทำการบิน และให้นักศึกษาไทยทยอยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีน ซึ่งฝ่ายจีนได้กล่าวว่า สถานการณ์ที่ดีขึ้นจะส่งผลให้มีเที่ยวบินมากขึ้น และสนับสนุนการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น 

 

การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย จีนยืนยันสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่า ขอรับความร่วมมือจากจีนต่อ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ รับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนสูงร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายจีนกล่าวว่าหากไม่มีข้อติดขัดอื่นใด ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APEC 2022 ที่ประเทศไทย 

 

ในตอนท้าย พล.อ. ประยุทธ์ได้กล่าวกับมนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ฉีซินเฉียลี่ ชื่อชื่อชุ่นลี่ (Qixin xieli shishi shunli) ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว เรื่องต่างๆ ก็จะราบรื่น หากร่วมมือกันแม้แต่ขุนเขาก็สามารถเคลื่อนได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising