×

ประยุทธ์ แจงงบประมาณปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ยันทำงบสอดคล้องสถานการณ์โควิด-19

01.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 กรกฎาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท

 

นักข่าวพยายามถาม พล.อ. ประยุทธ์ ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 

 

แต่ พล.อ. ประยุทธ์ ส่ายหัว และชี้นิ้วขึ้นเพื่อให้ฟังการชี้แจงในห้องประชุม

 

พล.อ. ประยุทธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ยืนยันการจัดทำงบประมาณ 2564 เป็นไปตาม 6 ยุทธศาสตร์ในการจัดทำงบประมาณ และบางส่วนเพื่อฟื้นฟูคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000,000 บาท (3.3 ล้านล้านบาท) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเป็นจำนวน 3,300,000,000,000 บาท เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

นอกจากนี้ยังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

พร้อมยืนยันรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกันทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากภายนอก รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories