×

ประยุทธ์นั่งนายกฯ 9 ปี มีทรัพย์สิน 130 ล้าน ไม่มีหนี้สิน มีบ้านเป็นของตัวเอง แจ้งซื้อพร้อมภรรยา

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2023
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 18 ราย โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 5 กันยายน 2566 

 

โดยแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกฯ พร้อมกับ นราพร จันทร์โอชา คู่สมรส ซึ่งมีบุตรร่วมกัน 2 คน ทั้งนี้ การแจ้งมีทรัพย์สินรวม 130,191,162 บาท ไม่มีหนี้สิน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.อ. ประยุทธ์ 98,663,683 บาท ส่วนนราพร 31,527,479 บาท 

 

โดย พล.อ. ประยุทธ์ แจ้งว่า มีบัญชีเงินฝาก 7 บัญชี รวม 13,773,881 บาท เงินลงทุน 64,102,742 บาท ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A) มูลค่า 43,530,023 บาท ที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B), กองทุนเปิดทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 

 

ที่ดิน 2 แปลงในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2546 และที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อร่วมกับคู่สมรส รวมมูลค่า 3,256,060 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 3 ชั้น ที่ซอยร่วมมิตร รวมคู่สมรส มูลค่า 3,600,000 ล้านบาท 

 

ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน มูลค่า 10,720,000 บาท ประกอบด้วยรถ Ford Ranger, Mercedes-Benz, Porsche Panamera และ Toyota Alphard 

 

ส่วนทรัพย์สินอื่น 5,011,000 บาท ประกอบด้วยแหวนและกำไลข้อมือ 10 วง มูลค่า 735,000 บาท, นาฬิกา 9 เรือน มูลค่า 3,000,000 บาท, สร้อยคอทองคำ 6 เส้น พร้อมพระ มูลค่า 820,000 บาท, อาวุธปืน 9 กระบอก มูลค่า 253,000 บาท และจักรยาน 2 คัน มูลค่า 203,000 บาท 

 

นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาท แบ่งเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาท, เงินบำนาญ 898,176 บาท, เบี้ยประชุม 300,000 บาท, เงินเชิดชูเกียรติกรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาท, มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี 2565 รวม 45,314 บาท, เงินปันผลจากกองทุนปี 2565 รวม 27,318 บาท และมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1,800,000 บาท, จ่ายภาษีเงินได้ปี 2565 รวม 343,814 บาท, เงินบริจาค 120,000 บาท

 

ส่วนนราพรซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 31,527,479 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 5 บัญชี รวม 10,415,479 บาท 

 

ที่ดิน 4 แปลงในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินเขตพญาไท กรุงเทพฯ และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวม 5,892,000 บาท ยานพาหนะเป็น Toyota Alphard มูลค่า 1,200,000 บาท 

 

ทรัพย์สินอื่น 12,220,000 บาท เป็นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย 25 ชุด รวมมูลค่า 10,820,000 บาท, นาฬิกา 4 เรือน มูลค่า 1,400,000 บาท ทั้งนี้ นราพรแจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 453,351 บาท แบ่งเป็นเงินบำนาญ 313,724 บาท, เบี้ยประชุม 100,000 บาท, ดอกเบี้ยเงินฝากปี 2565 รวม 39,627 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 400,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท

 

พล.อ. ประยุทธ์ และนราพร เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราว พล.อ. ประยุทธ์ เข้ารับตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ว่ามีทรัพย์สินรวม 128,664,535 บาท และมีหนี้สินรวม 654,745 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising