×

พล.อ. ประยุทธ์ คืนถิ่นกองทัพภาคที่ 1 ร่วมงานสถาปนาครบรอบปีที่ 114 ท่ามกลางวงล้อมทหาร

โดย THE STANDARD TEAM
12.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (12 มกราคม) ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 114 โดยมี พล.ท. ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 เข้าร่วมพิธีด้วย ได้แก่ พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา 

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในปี 2549-2551 ในช่วงเกิดสถานการณ์ทางการเมืองหลังเหตุรัฐประหาร 2549 นำโดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน

 

กองทัพภาคที่ 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 มาแล้ว 56 คน ปัจจุบันเป็นลำดับที่ 57 มีภารกิจดูแลความมั่นคงในพื้นที่ กทม. และ 25 จังหวัดภาคกลาง มีหน่วยขึ้นตรง 23 หน่วย 

 

พร้อมทั้งจัดกำลังชายแดนรวม 2 กองกำลัง คือ กองกำลังบูรพา รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออก พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระยะทางยาว 168 กิโลเมตร และกองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบชายแดนตะวันตก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทางยาว 846 กิโลเมตร 

 

โดยมีหน้าที่หลักในการรักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เตรียมกำลังให้มีความพร้อม และพิจารณาระดับการใช้กำลังตามสถานการณ์ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนงานของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ ยังเป็นกำลังหลักในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสามารถปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีศักยภาพ มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ มีเกียรติและศักดิ์ศรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising