×

ประวิตร นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม. ก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา ประยุทธ์ ปมวาระนายกฯ 8 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (27 กันยายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้าย ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบ 8 ปีแล้วหรือไม่ ในวันที่ 30 กันยายนนี้

 

สำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล มีรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอย่างครบครัน ท่ามกลางกระแสข่าวการก่อรัฐประหารและนำไปสู่การไม่ได้เลือกตั้ง โดยรัฐมนตรีส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ทราบเรื่อง”

 

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญวันนี้ ได้แก่ ที่ประชุมจะพิจารณารับทราบตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ไม่ขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 19 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้

 

รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2565 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีวาระทางเศรษฐกิจอีกหลายวาระ 

 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร เข้าพบ พล.อ. ประวิตรเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’ จากนั้น ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร นำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ‘ธงไตรรงค์ ธำรงไทย’ ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising