×

ส.ว. คำนูณ ชี้โควิด-19 จะทำให้กราฟสัดส่วนคนจนพุ่งสูงขึ้น ต้องช่วยกันฉุดลง

โดย THE STANDARD TEAM
14.04.2020
  • LOADING...
โควิด-19 จะทำให้กราฟสัดส่วนคนจนพุ่ง

วันนี้ (14 เมษายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาระบุว่า หากวิกฤตโควิด-19 ลากยาว 6-12 เดือน จะทำให้รายได้ของคนไทยกลุ่ม 40% ล่างหายไป 30% อันจะทำให้คนจนในประเทศไทยพุ่งขึ้นเป็นเกือบ 19 ล้านคน จากเดิมไม่ถึง 7 ล้านคน นี่คือสารัตถะจากมุมมองของ ดร.สมชัย จิตสุชน แห่ง TDRI 

 

แม้ว่าจะเป็นเพียงการคาดการณ์เบื้องต้น หรือที่ภาษานักวิจัยเรียกว่า Quick Exercise เท่านั้น ยังไม่ควร ‘ตระหนก’ ไปกับตัวเลขที่ดูน่าสยดสยองก็ตาม และการใช้ตัวเลขนี้ต้องกระทำอย่างระมัดระวังยิ่งก็ตาม แต่พวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลและรัฐสภา จะต้อง ‘ตระหนัก’ ไว้เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างชนิดพลิกวิธีคิดและชุดความคิดกันใหม่ในระดับรีเซตระบบทีเดียว ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแบบเดิมๆ เท่านั้น

 

คำนูณระบุว่า อาจารย์หมอทั้งหลายก็บอกแล้วว่าโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกหลายเดือนแน่ๆ และกว่าจะมีวัคซีนมาถึงคนไทยก็ไม่น่าจะน้อยกว่า 18 เดือน คนจนเพิ่มขึ้นแน่ ความเหลื่อมล้ำถ่างกว้างขึ้นแน่ เมื่อหมดภารกิจฉุดกราฟจำนวนผู้ป่วยไม่ให้พุ่งชัน จะถึงภารกิจใหม่ร่วมกันฉุดกราฟสัดส่วนคนจนของประเทศไม่ให้พุ่งสูงขึ้นชันเกินไป หรือให้แบนราบได้ยิ่งดี คำถามก็คือ จะทำอย่างไร 

 

“ผมขอคิดเร็วๆ ในเบื้องต้นว่า รัฐบาลน่าจะต้องเร่งจัดให้มีกลไกและกระบวนการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยเร็ว หลังจากถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ และเคยมีมติคณะรัฐมนตรีปรากฏเป็นข่าวชื่นชมกันมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2561 แล้วก็เป็นแค่มติคณะรัฐมนตรีและข่าวฮือฮาก่อนเลือกตั้งเท่านั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อการนี้ยังไม่ออกมาแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 1 ปีแล้ว ผมขอย้ำเสนออีกครั้งให้เร่งยกระดับจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้รัฐสภามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา

 

สารัตถะของกลไกและกระบวนการนั้นควรคิดใหม่ทำใหม่ เปิดกว้างให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาจโดยผ่านทางองค์กรภาครัฐที่ทำงานกับภาคประชาชน ไม่ใช่แค่ให้เป็นบทบาทของภาครัฐราชการเท่านั้น”

 

คำนูณระบุอีกว่า การตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติจัดกลไกและกระบวนการในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำขึ้นมาโดยเร็ว ให้มาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาครึ่งหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครึ่งหนึ่ง ใช้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่สภาพัฒน์ยกร่างไว้ก่อนมาเป็นตัวตั้งก็ได้ ส่งเข้ารัฐสภาในฐานะร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้ได้ภายในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ ต้องเร่งสร้างกลไกและกระบวนการฉุดกราฟสัดส่วนคนจนไม่ให้พุ่งชัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising