×

The Great Reset

จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse
24 มกราคม 2022

จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse

วิถีชีวิตแบบ Metaverse หรือการเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ กำลังเข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราจะใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรได้บ้าง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   เอพิโสดนี้จะพาไปดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ว่าโลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง กับ คุณองศา จรรยาประเสริฐ ผ...
20 ธันวาคม 2021

แนวคิดที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ลดวิกฤตพลังงานสู่ความยั่งยืน

แนวคิดเรื่อง Green Building ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพื่อนำไปเป็นหลักในการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เอพิโสดนี้จึงพาไปคุยกับ อ.เกชา ธีระโกเมน Managing Director EEC Engineering Network Company Limited บริษัทผู้ร่วมวิจัยและผู้พัฒนางานระบบอาคาร ตามแนวทาง Sustainnovation ของ The Forestias by MQDC เพื่อศึกษาแนวค...
29 พฤศจิกายน 2021

The Intergeneration Living ใช้ชีวิตร่วมกัน เชื่อมช่องว่างระหว่างวัย อายุยืนทั้งครอบครัว

Generation Gap หรือความต่างระหว่างวัย เป็นอีกหนึ่งในปัญหาที่สังคมทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการถ่างความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยให้ไกลออกไป เอพิโสดนี้จะพาไปสำรวจปัจจัยที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่รองรับว่า การอยู่อาศัยร่วมกันแบบ ‘Intergeneration’ จะทำให้คนในครอบครัวมีความสุขและอายุยาวขึ้น ก...
11 พฤศจิกายน 2021

‘เงินเฟ้อ’ พุ่งชั่วคราว ธปท. เชื่อคุมอยู่ในกรอบ ยึดนโยบายดอกเบี้ยต่ำพยุงเศรษฐกิจฟื้น | Morning Wealth 11 พฤศจิกายน 2564

กนง. มีมติเอกฉันท์ ‘คง’ ดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% มองเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 3 เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงาน รายละเอียดเป็นอย่างไร   มุมมองต่อภาพรวมของโลกการลงทุนจะเป็นอย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ Next Normal การเปิดประเทศของไทยจะสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยไปในทิศทางใด พูดคุยกับ วโรฤทธิ์ จีระชน Executive Director กลุ่มวิเคราะห์...
MQDC-PODCAST-EP3
25 ตุลาคม 2021

Aging Society เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย เพื่อชีวิตที่ดีในวัย 50+

เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในปี 2050 ว่าจะเพิ่มเป็น 2 พันล้านคนทั่วโลก และประเทศไทยเองก็กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ The 100 Years Survival Guide เอพิโสดนี้จึงพาสำรวจ สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกับ Dr. Anna Ballon, Vice President จาก Baycrest Global...
MQDC
27 กันยายน 2021

Loss of Biodiversity วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้วันนี้ เพื่อทางรอดอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า

วิกฤตการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่  The 100 Years Survival Guide เอพิโสดนี้ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ร่วมกับ คุณสุรินทร์ วราชุน  เจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการ The Forestias by MQDC จะชวนทุกคนสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมหาทางออกสำหรับทุกชีวิตบนโล...
30 สิงหาคม 2021

The Great Reset For All Well Being เปลี่ยนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

The 100 Years Survival Guide พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาสำรวจความท้าทายครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อที่จะพาทุกคนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ถึง 100 ปี   เอพิโสดแรก เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ร่วมกับ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC ชวนทุกคนทำความเข้าใจเรื่อง ‘The Great Reset’ หรือจุดเปลี่...


X
Close Advertising