×

ออกกำลังกาย Mind & Body เพิ่มโฟกัส ร่างกายดีระดับเซลล์

14.04.2023
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายหลายคนอาจนึกถึงการขยับร่างกายหนักๆ อย่างการคาร์ดิโอหรือการสร้างกล้ามเนื้อแบบเวตเทรนนิ่ง แต่ยังมีการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นคือการออกกำลังกายแบบ Mind & Body

 

การออกกำลังกายแบบ Mind & Body คือการสร้างช่วงเวลาให้กลับมาโฟกัสกับปัจจุบัน นอกจากจะเชื่องช้าแต่แข็งแรงแล้ว ยังทำให้เกิดสมาธิ ส่งผลดีต่อจิตใจ และยังทำให้อายุทางชีวภาพกลับมาสู่สมดุลอีกด้วย

 

Top to Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจรดเท้า ดำเนินรายการโดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising