×

ถอดรหัส 14 ต้นตอเซลล์แก่เรียงตัว จุดตั้งต้นการชะลอวัย

08.06.2024
  • LOADING...

แม้ความแก่จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถชะลอได้หากเข้าใจต้นตอที่แท้จริง นั่นคือความแก่ระดับเซลล์!

 

เพราะเมื่ออายุมากขึ้น เซลล์จะเริ่มแก่และเริ่มหยุดเติบโต ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เซลล์แก่มาจากต้นตอ 14 ประการ Top to Toe ชวนถอดรหัสและไขความลับว่า อะไรทำให้เซลล์แก่ จากงานวิจัย 14 Hallmarks of Aging อัปเดตล่าสุด พร้อมเจาะลึกทั้ง 14 ตัว เพื่อให้เข้าใจกระบวนการแก่ของเซลล์ และทำให้เราสามารถลดตัวกระตุ้นภายนอกและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เซลล์แก่เร็ว จนนำไปสู่การชะลอวัยได้ในที่สุด


Credits

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising