×

เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามิน กินให้ถูกเวลา

01.06.2024
  • LOADING...

แม้ว่าหลักง่ายๆ ของการกินวิตามินในรูปแบบอาหารคือการกินตอนไหนก็ได้ที่สะดวก แต่สำหรับคนที่ต้องการกินวิตามินและเกลือแร่ในรูปแบบอาหารเสริม Top to Toe มีหลักการกินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม โดยแบ่งกลุ่มเป็นวิตามินที่ต้องกินตอนท้องว่าง วิตามินที่ต้องกินพร้อมมื้ออาหาร และวิตามินที่ต้องกินก่อนนอน เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ได้สารอาหารที่เสริมกัน และยังคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอีกด้วย

 


 

Credits

 

The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน และ พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising