×

พิธา พอตเตอร์ ฝ่าด่านคัดสรรนายกฯ

08.06.2023
  • LOADING...

การขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ดูท่าจะไม่เป็นไปอย่างราบรื่น

 

ทั้งๆ ที่ผลการเลือกตั้งจากประชาชน ปรากฏฉันทามติอย่างชัดเจนให้ ‘ก้าวไกล’ คว้าชัยชนะอันดับ 1 และสามารถรวมเสียงพรรคฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้แล้ว

 

แต่ทว่ายังต้องฝ่าด่านหินที่ไม่จบแค่การเลือกตั้ง จากเสียงและเจตจำนงของประชาชน

 

ด่านหุ้นสื่อ และด่าน ส.ว. กลายเป็น ‘หมวกคัดสรร’ สองใบใหญ่ที่พิธาต้องเจอ

 

ยังไม่รู้ว่าปลายทางอนาคตจะออกมาแบบไหน เพราะยังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะมาถึง

 

อาจเป็นแบบที่ประชาชนวาดหวังไว้ ให้เสียงของพวกเขาได้ปรากฏผล หรือสุดท้ายอาจจบลงด้วยเสียงของอำนาจที่ไม่มีประชาชนในสมการ

 

นี่คือด่านที่พิธาต้องฝ่าไป

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ THE POWER GAME
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

The Host สรกล อดุลยานนท์
Co-hosts ธนกร วงษ์ปัญญา

Show Creator สรกล อดุลยานนท์, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmasters พงศกร เพ่งพิศ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising