×

เรื่องที่ควรคิดก่อนตัดสินใจช่วยการเงินครอบครัว

29.01.2024
  • LOADING...

แม้ว่าปัญหาด้านการเงินจะสามารถใช้หลักทางการเงินเข้าไปจัดการกับตัวเลขต่างๆ ได้อย่างมีขั้นตอนและทางออก แต่ปัญหาทางการเงินบางเรื่องกลับยากกว่านั้น เพราะคือการเงินที่มีความรู้สึก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่นเดียวกับคำถามที่มาถึง Money Coach และ NamFinance ว่า ถ้าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัว แต่แลกมาซึ่งอนาคตทางการเงินของตัวเอง ควรทำอย่างไร หรือแท้จริงแล้วอาจมีความต้องการอะไรซ่อนอยู่ภายใต้โจทย์การเงินที่ว่านี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Money Case by The Money Coach
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits


The Host จักรพงษ์ เมษพันธุ์, ธนธร กาญจนิศากร

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising