×

หลายเหตุผลทางจิตวิทยาที่บอกว่าทำไมคนรักถึงนอกใจ

12.02.2019
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

02:45 เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการร่วมกันนิยามความหมายต่างๆ รวมถึงคำว่านอกใจ

03:33 นิยามคำว่านอกใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

08:01 แพตเทิร์นของพฤติกรรมนอกใจจะเกิดขึ้นซ้ำๆ

08:11 สาเหตุของพฤติกรรมนอกใจคือสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ไม่ได้ผัวเดียวเมียเดียว

09:32 การนอกใจอาจเป็นการค้นหาอีกด้านของตัวเอง

10:50 การนอกใจทำให้รู้สึกตัวเองเป็นวัยรุ่น ได้หลบซ่อน

12:02 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร การนอกใจก็ทำให้อีกฝ่ายเจ็บได้เสมอ

หนึ่งในสาเหตุที่ชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆ คือการนอกใจ แม้ว่าหลายคู่จะพยายามปรับความเข้าใจกัน แต่ก็พบว่าคนรักยังนอกใจซ้ำๆ อย่างห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้ เพราะเบื้องหลังการกระทำนั้นอาจมีเรื่องของจิตใจเป็นเหตุผลอยู่

 

R U OK เอพิโสดนี้จะชวนค้นเบื้องหลังพฤติกรรมนอกใจ ว่ารูปแบบการกระทำนี้มาจากไหน ประสบการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร แต่ไม่ว่าด้วยสาเหตุไหน การนอกใจก็ทำให้อีกฝ่ายที่อยู่ในความสัมพันธ์เจ็บปวดเสมอ

 


 

Credits

The Hosts ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising