×

โลกส่วนตัวสูงกับ Introvert เหมือนกันไหม และจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัว

25.12.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

Time index

01:51 โลกส่วนตัวสูงคือคนมีพื้นที่ส่วนตัวทั้งกว้างและสูง

04:14 พื้นที่ส่วนตัวแต่ละคนต่างกันตามประสบการณ์และวัฒนธรรม

07:33 การละเมิดพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่เพียงการกระทำ แต่รวมทุกประสาทสัมผัส

09:19 โลกส่วนตัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเคารพ

09:30 พื้นที่ส่วนตัวจะกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

11:14 คนโลกส่วนตัวสูงไม่ได้อยู่คนเดียวเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ

13:45 Introvert ไม่ได้โลกส่วนตัวสูงทุกคน

14:59 เราจะอยู่ร่วมกันโดยเคารพพื้นที่ส่วนตัวกันและกันอย่างไร

คนที่โลกส่วนตัวสูง มุมหนึ่งอาจน่าค้นหาและเป็นคนน่าสนใจ แต่อีกมุมหนึ่งอาจสงสัยเพราะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไร ไม่ชอบให้คนอื่นรู้เรื่องของตัวเอง และพื้นที่ความเป็นส่วนตัวกว้างกว่าคนทั่วไป

R U OK เอพิโสดนี้จะชวนคุยถึงคนโลกส่วนตัวสูงที่ว่าเข้าถึงยากนั้น จริงๆ แล้วเบื้องหลังเขารู้สึกอย่างไร ใช่ Introvert เสมอไปไหม และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์จะทำอย่างไรให้ไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของกันและกัน


Credits
The Hosts
ปอนด์ ยาคอปเซ่น, ดุจดาว วัฒนปกรณ์

 

Show Creator อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Producer & Editor อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising