×

ทำไมเดือนมีนาคมถึงเป็นเดือนที่คนเลิกกันมากที่สุด?

25.04.2024
  • LOADING...

ผลสำรวจในโลกตะวันตกพบว่า วันที่คนเลิกกันมากที่สุดคือวันที่ 11 ธันวาคม และวันจันทร์คือวันที่คนไปจดทะเบียนหย่ากันมากที่สุด 

 

แต่ถ้านับเป็นเดือน ‘มีนาคม’ คือเดือนที่คนเลิกกันมากที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่า เมื่อ ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ลองสำรวจกับคนไทยก็พบว่า เลิกกันมากที่สุดเดือนมีนาคมเช่นเดียวกัน!

 

Open Relationship ชวนคลี่คลายว่า เหตุใดเดือนมีนาคมจึงกลายเป็นเดือนที่คนไทยเลิกกันมากที่สุดในรอบปี เกี่ยวพันอย่างไรกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะคาดว่าหลายคนที่มีความคิดจะเลิกราและเพิ่งพบกับความตึงเครียดในครอบครัว จะได้วางแผน ตัดสินใจ และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

 


 

Credits

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising