×

แฟนเก่ามีแฟนใหม่ จัดการตัวกับใจอย่างไรดี

24.08.2023
  • LOADING...

สิ่งหนึ่งที่บรรดาแฟนเก่ายากจะรับมือคือแฟนเก่าของเราไปมีแฟนใหม่ ความรู้สึกต่างๆ นานาที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโกรธแค้น หึงหวง หรือเสียใจ ล้วนมาจากสาเหตุยังรัก ยังผูกพัน แต่เมื่อชีวิตต้องเดินหน้าต่อ เราจะจัดการตัวกับใจอย่างไร Open Relationship เอพิโสดนี้ชวนคลี่ให้เห็นแนวทางตั้งแต่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น สร้างระยะห่าง จนถึงการเข้าใจและมองเห็นเส้นลำดับเวลาว่าเรากำลังรู้สึกกับเรื่องที่เป็นอดีต แม้คนที่เรารู้สึกด้วยจะเป็นคนคนเดียวกันก็ตาม

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising