×

รักแรกพบหรือหลงแรกเจอ

08.06.2023
  • LOADING...

หลายคนคงมีประสบการณ์ได้พบเจอกับคนไม่รู้จัก และใครคนนั้นดึงดูดอย่างแรงกล้าในทันที จนอยากเข้าไปทำความรู้จัก หรือกระทั่งอยากพัฒนาความสัมพันธ์ และเรียกมันว่า ‘รักแรกพบ’

 

แม้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องรักแรกพบ แต่พอดแคสต์ Open Relationship อยากชวนมาวิเคราะห์พลังดึงดูดมหาศาลจาก ‘คนที่ใช่’ เมื่อแรกเห็นว่า ก่อให้เกิดความรู้สึกอะไร พ่วงมาด้วยความเชื่อและความคาดหวังอะไร พร้อมตั้งคำถามชวนคิดอีกครั้งว่า ความรู้สึกนั้นใช่ ‘ความรัก’ จริงหรือเปล่า

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรินทร สายอาริน, วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising