×

ไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นจะรับมืออย่างไรดี

15.06.2023
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ก่อนการเข้าสู่ความสัมพันธ์ Open Relationship ที่ผ่านมาจะมุ่งไปทำความเข้าใจจากมุมคนที่ไปชอบอีกฝ่ายเป็นหลัก แต่ในความสัมพันธ์จำนวนไม่น้อย คนที่มีคนมาชอบแต่กลับไม่ได้ชอบตอบ ก็มีความรู้สึกเป็นของตัวเองเช่นกัน

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์เอพิโสดนี้ เลยขอมองจากมุมของคนที่ถูกชอบ แต่กลับไม่ได้ชอบตอบบ้าง เพราะมีทั้งความอึดอัด ความกังวลจากการถูกคุกคาม และไม่รู้จะปฏิเสธความสัมพันธ์อย่างไร แน่นอนว่าสุดท้ายไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่การสื่อสารและแสดงความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาน่าจะเป็นทางออก และเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising