×

เอาชนะอุปสรรคทางกายให้ใจไม่ไกลตามระยะทาง

30.03.2023
  • LOADING...

แม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยให้ ‘รักทางไกล’ ได้กระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น แต่แม้ว่าจะมีเครื่องมืออีกมากแค่ไหน ระยะห่างทางกายก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับความรักความสัมพันธ์อยู่วันยังค่ำ เพราะต้องอาศัยทั้งการนัดหมาย การวางแผน และความไว้ใจที่จะต้องลงทุนลงแรงมากกว่าปกติ

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์ ชวนสำรวจวิธีการที่จะทำให้รักทางไกลเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้น ข้อตกลงอะไรบ้างที่ควรคำนึง รวมถึงคำถามสำคัญว่าเป้าหมายของความสัมพันธ์รูปแบบนี้มันจะไกลกันได้ตลอดไปหรือเปล่า

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising