×

โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ มีอะไรที่ควรระวัง

10.08.2023
  • LOADING...

คนเราโกหกกันเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะโกหกเพื่อรักษาภาพลักษณ์, โกหกเพื่อบทสนทนาที่ราบรื่น, โกหกเพื่อผลประโยชน์ รวมถึงโกหกในความสัมพันธ์

 

เพราะการพูดความจริงในใจออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์อาจนำไปสู่ความพินาศได้ง่ายๆ ดังนั้นการโกหกเพื่อรักษาน้ำใจจึงเกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะถนอมน้ำใจเพราะกลัวคนรักเดินจากไป หลีกเลี่ยงการทะเลาะ หรือแม้แต่ไม่อยากทำร้ายความรู้สึก ต่างก็มีข้อดีและข้อควรระวังในตัวมันเอง ซึ่งทั้งหมดจะถูกคลี่ให้ฟังผ่าน Open Relationship พอดแคสต์เอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising