×

อุปสรรคของรักต่างวัย ทำอย่างไรเมื่อความรักไม่เลือกอายุ

23.02.2023
  • LOADING...

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อคู่รักหญิงชาย รวมถึงคู่รักเพศเดียวกัน คือทั้ง 2 คนควรมีอายุที่ไม่ห่างกันมาก เพราะยิ่งอายุต่างกันมากเท่าไร ค่านิยม ประสบการณ์ หรือการมองโลกอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ความจริงคือความรักไม่เลือกคน และไม่เลือกอายุ รักต่างวัยจึงเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอ

 

รักต่างวัยมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องเผชิญ ทั้ง 2 ฝ่ายมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องตระหนัก รวมถึงจะต้องปรับตัวอย่างไรให้เข้าใจกันมากขึ้น ร่วมกันหาคำตอบได้ใน Open Relationship เอพิโสดนี้

 

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising