×

สินทรัพย์ทางเลือกเนื้อหอม? หลังหุ้นโลกจ่อซึมยาว | Morning Wealth 27 ตุลาคม 2565

27.10.2022
  • LOADING...

เกาะติดสถานการณ์ เฮดจ์ฟันด์ลดการใช้มาร์จิน หวั่นตลาดหุ้นผันผวนหนักจนนำไปสู่การถูกบังคับขาย นอกจากนี้ งานวิจัยล่าสุดพบบิทคอยน์อาจเป็น Safe Haven ใหม่แทนที่ทองคำ

 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุน พูดคุยกับ ณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประธานฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุก


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising