×

กรรมการชุดเล็กเคาะ 3 ออปชันเกณฑ์แจก ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ใครเข้าข่ายบ้าง? | Morning Wealth 26 ตุลาคม 2566

26.10.2023
  • LOADING...

จับตาเกณฑ์แจก ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ใครเข้าข่ายบ้าง? หลังคณะอนุกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เคาะ 3 ออปชัน เตรียมส่งคณะกรรมการชุดใหญ่ รายละเอียดเป็นอย่างไร 

 

จับตา Country Garden เบี้ยวหนี้หุ้นกู้สกุลดอลลาร์ครั้งแรก ส่อลามเป็นวิกฤตมากแค่ไหน พูดคุยกับ ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนสายงานวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising