×

หุ้นไทยเด้งแรง รับสภาไฟเขียว ‘เศรษฐา’ นายกฯ คนที่ 30 | Morning Wealth 23 สิงหาคม 2566

23.08.2023
  • LOADING...

หุ้นไทยพุ่งเฉียด 20 จุด (วันที่ 22 สิงหาคม 2566) สูงสุดรอบ 13 วัน รับข่าวโหวตนายกฯ ผ่านฉลุย โบรกเกอร์ชูหุ้น ‘ค้าปลีก-ไฟแนนซ์’ นำตลาด รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ลงทุนตราสารหนี้อย่างไรให้ Smart พูดคุยกับ รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส Investment Product Selection and Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising