×

จีนเลิก Zero-COVID? ตัวแปรใหม่เร่งเงินเฟ้อ ป่วนเศรษฐกิจโลก | Morning Wealth 19 ธันวาคม 2565

19.12.2022
  • LOADING...

จับตาบทส่งท้ายนโยบาย Zero-COVID ของทางการจีน โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านจากมาตรการเข้มงวดไปสู่การยกเลิก อาจเขย่าเศรษฐกิจโลกจนผันผวนหนัก กูรูประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร

 

วิกฤตหนี้ของกลุ่มประเทศ EMs น่ากังวลแค่ไหน มีผลกระทบต่อโลกและไทยอย่างไรบ้าง พูดคุยกับ วชิรวัฒน์ บานชื่น นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising