×

สงครามปะทุลาม ดันราคา ‘น้ำมัน’ นิวไฮ รอบกว่า 6 เดือน | Morning Wealth 16 ตุลาคม 2566

16.10.2023
  • LOADING...

ราคาน้ำมันดีด 6% สูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2566 จากสงครามอิสราเอล-ฮามาสกระทบภาคการผลิต เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดน้ำมันโลกอย่างมาก รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

จับจังหวะลงทุนหุ้นพื้นฐานดี โอกาสสร้างพอร์ตโต พร้อมลดหย่อนภาษี พูดคุยกับ ภูดินันท์ สัจยากร ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising