×

‘เงินเฟ้อ’ สหรัฐฯ จุดชี้ชะตา Fed หยุดหรือขึ้นดอกเบี้ย | Morning Wealth 15 กุมภาพันธ์ 2566

15.02.2023
  • LOADING...

เกาะติดการประกาศตัวเลข ‘เงินเฟ้อ’ สหรัฐฯ เดือนมกราคม จุดชี้ชะตาธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายต่อไปอย่างไร

 

คว้าโอกาสลงทุน ช่วงดอลลาร์กลับมาแข็งค่า และดอกเบี้ยต่างประเทศยังปรับขึ้น พูดคุยกับ ศรชัย สุเนต์ตา CFA ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย SCB CIO และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณิชย์


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising