×

แพ็กเกจมาเต็ม ครม. เศรษฐา นัดแรก ลดค่าไฟ-น้ำมัน-พักหนี้ | Morning Wealth 14 กันยายน 2566

14.09.2023
  • LOADING...

ประชุม ครม. เศรษฐา นัดแรก จัดแพ็กเกจมาเต็ม ฟาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลั่น ทำทันที อัดแพ็กเกจลดราคาพลังงาน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่ออกมาล่าสุด จะส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างไร พูดคุยกับ ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีมฝ่าย SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising