×

ไทยเสี่ยง เกิด Recession? จับตา ‘ส่งออก’ ฉุด | Morning Wealth 20 กุมภาพันธ์ 2566

20.02.2023
  • LOADING...

เศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ Technical Recession? หลังสภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส 4/65 ชะลอจากไตรมาสก่อน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ภาคการท่องเที่ยว คาดจะเป็นพระเอกหนุนเศรษฐกิจไทยปี 2566 พูดคุยกับ ดร.กมลมาลย์ แจ้งล้อม นักวิเคราะห์อาวุโส, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising