×

ภาคท่องเที่ยวระส่ำ จีนผวามาไทย ลามฉุดหุ้นมีเอี่ยว | Morning Wealth 5 ตุลาคม 2566

05.10.2023
  • LOADING...

ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2566 เสี่ยงหลุดเป้า 30.3 ล้านคน คนจีนผวาเหตุการณ์รุนแรง หลีกเลี่ยงเที่ยวไทยช่วงไฮซีซัน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

นักท่องเที่ยวจีนผวาเที่ยวไทย กระทบธุรกิจ SPA แค่ไหน พูดคุยกับ ณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป หรือ SPA

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising