×

ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองเป็นคน ‘สายตลอด’ : Why Am I Not Good At Being On Time?

01.06.2021
  • LOADING...

สายเก่ง! 

 

ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ชอบมา ‘สาย’ มักจะถูกตำหนิตลอดว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ แต่จริงๆ อาจมีเหตุผลและพฤติกรรมบางอย่างที่กำลังทำให้คุณเป็นคนแบบนี้

 

มาดูกันว่าคุณเป็นคนสายประเภทไหนกัน เพราะจริงๆ คุณอาจจะไม่ได้อยากไปสายแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ไม่เคยอยากไปถึงก่อนใครเลยก็ได้

 

ลิงก์ช่อง KND STUDIO: http://bit.ly/kndstudio

 

ลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’: https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

 


สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


Credits

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Cover Design พรวลี จ้วงพุฒซา
Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admin วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์  

Archive Officer ชริน จำปาวัน
Music westonemusic.com 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising