×

จุดกำเนิดตระกูลรอธส์ไชลด์ อภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

01.03.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเงินของโลก ความเป็นมาของตระกูลชาวยิวอย่างครอบครัวตระกูลรอธส์ไชลด์ สู่ช่วงสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ว่ามีพัฒนาการความมั่งคั่งอย่างไรบ้าง รวมถึงการที่ ‘Mayer Amschel Rothschild’ ที่ทำให้กิจการทางการเงินของตระกูลรอธส์ไชลด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการขยายธุรกิจจากเยอรมนี สู่เวียนนา ปารีส ลอนดอน และเนเปิลส์เมืองที่เป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตระกูลนี้กลายมาเป็นตระกูลมหาเศรษฐีในปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising