×

ปลายรัชสมัยเฉียนหลง จุดเปลี่ยนของจีน จากยิ่งใหญ่สู่โรยรา

29.09.2021
  • LOADING...

ยุคสมัยเฉียนหลงคือหนึ่งในยุคทองของประเทศจีน แต่การฉ้อโกงในราชสำนักบั่นทอนความแข็งแกร่งของต้าชิง ซึ่งในขณะนั้นการเจรจาผลประโยชน์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับจีนไม่เป็นผล จึงนำไปสู่การเข้าเฝ้าของราชทูตแม็กคาร์ตนีย์ด้วยวิถี ‘Genuflect’ ซึ่งนับเป็นช่องทางให้สหราชอาณาจักรได้ล่วงรู้ถึงจุดอ่อนของประเทศจีน และถือเป็นหนึ่งในต้นตอของฉนวนสงครามฝิ่น สงครามที่นำไปสู่ความร่วงโรยของประเทศมหาอำนาจจีนในอีก 40 ปีถัดมา

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Internship ภควัตน์ ฟองดี

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising