×

ออโตบาห์น ถนนของประชาชน สู่ทางหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

09.08.2021
  • LOADING...

ประเทศเยอรมนีมีถนนออโตบาห์น ถนนหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แข็งแกร่งกว่ามอเตอร์เวย์สหรัฐอเมริกาถึง 4 เท่า ยาวกว่า 3,800 กิโลเมตร

 

ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือของฮิตเลอร์ในการเคลื่อนพลทหารสู่สงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นกุญแจสำคัญของเยอรมนีในการพลิกฟื้นจากหายนะทางเศรษฐกิจ ให้กลับมามีพลังและนำไปสู่การเป็นผู้นำยานยนต์ระดับโลก

 


ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก


Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Intern ภัควัฒน์ ฟองดี 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising