×

การเติบโตของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้

21.02.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยในยุคเริ่มต้นของประเทศเกาหลีภายใต้การบริหารประเทศด้วยระบอบเผด็จการ จนกระทั้งเกิดกระแสการเติบโตของประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องและต่อต้านเผด็จการในการขยายอำนาจของ ‘พัคจองฮี’ จนนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และนำประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศเกาหลีใต้ได้ในที่สุด 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising