×

การสูญสลายของจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ Part II

17.03.2022
  • LOADING...

สำหรับประวัติศาสตร์โรมันตอนที่ 2 จะเล่าถึงพัฒนาการการขยายอำนาจของจักรวรรดิ หลังจากการสิ้นสุดสงคราม Punic War จนได้เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันยาวนานหลายปี แต่เมื่ออาณาจักรมีพื้นที่กว้างขวางเกินกว่าที่ชนชั้นปกครองจะดูแลอย่างทั่วถึง จึงนำไปสู่ปัญหาการเมืองภายใน จนต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐสู่ระบบเผด็จการ เข้าสู่ยุคมืดของโรมัน และนำไปสู่ยุคกลางของยุโรปในเวลาถัดมา

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising