×

จุดเริ่มต้นของ ‘มหานครเซี่ยงไฮ้’ (Part 1/3)

04.05.2023
  • LOADING...

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาย้อนรอยศึกษาจุดเริ่มต้นของเซี่ยงไฮ้’ อันมีต้นกำเนิดจากยุทธศาสตร์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง ‘ท่าเรือสือลิ่วผู่’ พื้นที่ปากแม่น้ำที่ไม่เคยมีใครคิดว่ามันสำคัญ แต่ชาวอังกฤษกลับเล็งเห็นว่า พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ จึงนำไปสู่สงครามฝิ่น เพื่อให้ต้าชิงเปิดการค้าขายกับจักรวรรดิอังกฤษ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อการค้าระหว่างจีนกับชาติตะวันตก

 

อังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส รวมถึงชาติตะวันตกอีกหลายชาติ สามารถเข้ามามีบทบาทและอาศัยอยู่ในพื้นที่ของต้าชิงได้อย่างไร และทำไมจีนถึงยอมให้ชาวต่างชาติเข้ามาเช่าพื้นที่แผ่นดินจีน หาคำตอบได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising