×

Jardine Matheson & Co.

8 พฤษภาคม 2023

ชาวต่างชาติกับการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ (Part 2/3)

8 Minute History เอพิโสดนี้ พูดถึงการแผ่ขยายอำนาจของชาติตะวันตกในเซี่ยงไฮ้ หลังจากจบสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการควบคุมพื้นที่ในแผ่นดินจีน อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบัน    สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือนั้น ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ‘The Bund’ ซ...
4 พฤษภาคม 2023

จุดเริ่มต้นของ ‘มหานครเซี่ยงไฮ้’ (Part 1/3)

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาย้อนรอยศึกษา ‘จุดเริ่มต้นของเซี่ยงไฮ้’ อันมีต้นกำเนิดจากยุทธศาสตร์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง ‘ท่าเรือสือลิ่วผู่’ พื้นที่ปากแม่น้ำที่ไม่เคยมีใครคิดว่ามันสำคัญ แต่ชาวอังกฤษกลับเล็งเห็นว่า พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ จึงนำไปสู่สงครามฝิ่น เพื่อให้ต้าชิงเปิดการค้าขายกับจักรวรรดิอังกฤษ และกลายเ...


X
Close Advertising