×

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ลูฟวร์ ที่มาของศิลปะชิ้นสำคัญระดับโลก (Part 2/3)

22.03.2023
  • LOADING...

8 Minute History งานศิลปะชิ้นสำคัญจากยุคนโปเลียนที่เป็นหนึ่งใน Top 10 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ และยังจัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน จะมีที่มาที่ไป และวิธีการค้นพบอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Nozze di Cana ภาพจิตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงการได้มาของคอลเล็กชันอียิปต์และกรีกโบราณ เช่น The Great Sphinx of Tanis, Venus de Milo และ La Victoire de Samothrace งานศิลปะเหล่านี้จะมีความสำคัญคู่ไปกับพัฒนาการประวัติศาสตร์โลกอย่างไร ติดตามต่อในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี

VDO Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising